Karola Śliwky Slovenská

Dopoledne plné dovádění, tvoření i zpívání pro děti a jejich rodiče či prarodiče.  Prožijte s námi veselou hodinku zaměřenou na všestranný rozvoj dětí!Zaměříme se nejen na zábavu, ale i na podporu kreativity, procvičování hrubé i jemné motoriky, rozvoj řeči, vnímání rytmu či začleňování dětí do kolektivu. Vstupné – 120 Kč za dítě, předplacení můžou čerpat z kartičky. Nutno se přihlásit předem. Kapacita je omezená!Rezervovat místo si můžete Zde…

Provozní řád pro volnočasové aktivity, besedy a kurzy HHH Karviná s.r.o. Provozovatel: Happy Heart House Karviná s.r.o.Sídlo: Karola Sliwky 662/3, 735 01 Karviná – FryštátIČ: 08900256Odpovědné osoby: Mgr. Zuzana Kolebačová (tel: +420 737142256), Bc. Ivana Reisová (tel: +420 604521160) Email: karvina@stastnydomecek.cz Souhlas s tímto provozním řádem je jednou z podmínek účasti v lekcích volnočasových aktivit a vkurzech pořádaných Happy Heart House Karviná s.r.o. Rodiče či doprovod dítěte jej stvrzují odesláním on-line formuláře. Účastníci volnočasových aktivit a kurzů jsou povinni se seznámit se zněním provozního řádu ařídit se jím. Zakoupením lekce či kurzu se klienti zavazují dodržovat provozní řád a plněrespektovat pokyny lektorů a personálu Happy Heart House Karviná s.r.o. Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-lisituace zahrnuta v provozním řádu, věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladus právem a slušností. I. Organizace kurzů I.I. Kurzy mají daný počet lekcí. Dny, kdy lekce neprobíhají z…

Čtěte více

V loňském roce proběhl 1. ročník veřejné charitativní akce Dražba fotografií pořádané Fotoklubem Karviná ve spolupráci s Regionální knihovnou Karviná pod záštitou statutárního města Karviné. Za vybranou částku jsme nakoupily gymbally, overbally a společenské hry, které využijeme při cvičení s dětmi na lekcích Žabičky a u hudebně pohybových lekcí Notička. Míče jsou výborné při posilování a protahování, pomáhají zlepšit koordinaci pohybu a rovnováhu, a to vše bez zatěžování kloubů. Díky těmto pomůckám budeme moci přispět dětem k jejich zdravému vývoji. Z deskových her jsme vybraly dvě. Zvolily jsme hru s názvem Desítka a hru I know. Jedná se o interaktivní hry pro starší děti, která přirozeně rozvíjí dětské dovednosti a znalosti. Učí je spolupráci a dává příležitost povzbudit hráče a zdůraznit, co už umí – nikoliv to, co neumí. 🙂 Už se těšíme, až se zlepší koronavirová situace a opět se na lekcích všichni potkáme! Reportáž Martiny Orgoníkové si můžete…

Čtěte více

10/24