Žabička: Cvičení s dětmi

Cvičení s dětmi

Cvičení pro rodiče s kojenci a batolaty ve věku od 3 měsíců do 3 let plné společného objevování světa okolo nás

Na co se můžete těšit a co naše cvičení dětem přináší?

  • Hravou a zábavnou formou podporujeme správný psychomotorický vývoj za doprovodu příběhů, básniček a písniček, s využitím velkého množství pomůcek.
  • V lekcích se snažíme zahrnovat postupně veškeré složky výchovy – rozumovou, jazykovou, výtvarnou, pohybovou, zdravotní, sociální a další…

Na jednotlivých lekcích:

  • dbáme na aktivní spolupráci rodiče s dítětem, čímž dochází k utužování vzájemného vztahu
  • respektujeme individuální potřeby dětí, přihlížíme na aktuální úroveň jejich pohybových dovedností a rozumových schopností
  • podporujeme sociální rozvoj dětí
  • cvičíme naboso, což vede ke zdravému vývinu chodidla a správnému držení tělíčka

Na všechny se už moc těší zkušená lektorka – Zuzana Kolebačová

Cena permanentky na 10 vstupů je 1 500,- a jednorázové vstupné je 160,-. Přihlásit se můžete formou SMS na telefon 737 142 256, do zprávy prosím napište: kroužek o který máte zájem, jméno a příjmení dítěte, datum narození a kontaktní e-mail.