Hýbánky: Tančíme pro radost

Tančíme pro radost

Tanečně pohybová průprava pro děti od 4 do 6 let

  • Tato aktivita je určena pro holčičky i kluky předškolního věku.
  • Děti starší čtyř let vedeme k samostatnosti bez doprovodu dospělých.

Co na děti čeká?

  • V jednotlivých hodinách je zábavnou formou učíme základům tanečních pohybů, vnímání hudby a rytmu. Děti si tak postupně vypěstují smysl pro disciplínu, systematičnost a cílevědomost.
  • Tanec navíc podporuje koordinaci a rovnováhu pohybů a také rozvíjí pohybovou paměť. Je radostí pro všechny bez ohledu na věk, fyzickou kondici či talent.

Na všechny se už MOC těší Veronika Bocková.

Cena permanentky na 10 vstupů je 1 500,- a jednorázové vstupné je 160,-. Přihlásit se můžete formou SMS na telefon 737 142 256, do zprávy prosím napište: kroužek o který máte zájem, jméno a příjmení dítěte, datum narození a kontaktní e-mail.

S konkrétními dotazy na kurz hýbánek se prosím obraťte na lektorku Verunku Bockovou na čísle 777 933 277.