Provozní řád pro volnočasové aktivity, besedy a kurzy HHH Karviná s.r.o. Provozovatel: Happy Heart House Karviná s.r.o.Sídlo: Karola Sliwky 662/3, 735 01 Karviná – FryštátIČ: 08900256Odpovědné osoby: Mgr. Zuzana Kolebačová (tel: +420 737142256), Bc. Ivana Reisová (tel: +420 604521160) Email: karvina@stastnydomecek.cz Souhlas s tímto provozním řádem je jednou z podmínek účasti v lekcích volnočasových aktivit a vkurzech pořádaných Happy Heart House Karviná s.r.o. Rodiče či doprovod dítěte jej stvrzují odesláním on-line formuláře. Účastníci volnočasových aktivit a kurzů jsou povinni se seznámit se zněním provozního řádu ařídit se jím. Zakoupením lekce či kurzu se klienti zavazují dodržovat provozní řád a plněrespektovat pokyny lektorů a personálu Happy Heart House Karviná s.r.o. Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-lisituace zahrnuta v provozním řádu, věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladus právem a slušností. I. Organizace kurzů I.I. Kurzy mají daný počet lekcí. Dny, kdy lekce neprobíhají z…

Čtěte více

1/1